ورود

امروزه دیگر وبسایت فقط برای معرفی نیست بلکه فضایی است برای انجام کارها و بهتر کردن دسترسی به اطلاعات چه عمومی و اختصاصی. ما با انجام پروژه های موفق در این زمینه با استانداردهای واقعی و به روز خرسندیم که در خدمت شما باشیم. بعضی از امکانات چنین پرتال هایی عبارتند از:

  1.  توان دسترسی به اطلاعات به صورت امن از هر مکان و در هر زمان فقط با داشتن دسترسی خاص.
  2. تعریف دسترسی و سطوح دسترسی به صورت کلی و جزیی برای کاربران، نامه ها، پروژه ها و غیره.
  3. دپارتمان بندی و گزارش گیری از هر دپارتمان به صورت مجزا.
  4. جداسازی سیستم اتوماسیون داخلی و اجرای آن در محل بر روی سرور داخلی با امکان همگام سازی اتوماتیک (sync) اطلاعات بین وب سایت و سرور داخلی.