ورود

به روز ترین روش استفاده از وب، استفاده از سرویس های فضای ابری (رایانش ابری) است که به آن نرم افزار به صورت سوریس (SaaS) نیز می گویند. این روش علاوه بر کم هزینه تر بودن قابلیت های بیشتری را برای استفاده کننده به ارمغان می آورد که در حال حاضر ما در زمینه های زیر ارائه خدمات می کنیم:

  • مدرستان: ارائه خدمات و وبسایت در فضای ابری به مدارس، با امکانات ویژه برای ایجاد کلاس، برگزاری آزمون و تایید و بررسی تکالیف و ...
  • civilfeed: ارائه خدمات به شرکت های عمرانی به ویژه شرکت های مشاوره ای و مدیریت طرح با رویکرد کنترل پروژه به همراه سرویس وبسایت.
  • doctorfeed: ارائه خدمات IT در زمینه پزشکی با رویکرد استفاده مریض.
  • projectmaker: ارائه سامانه های ERP و مدیریت پروژه و نیروی انسانی ویزه شرکت ها و موسسات نیرو محور.