ورود

به روز ترین روش استفاده از وب، استفاده از سرویس های فضای ابری (رایانش ابری) است که به آن نرم افزار به صورت سوریس (SaaS) نیز می گویند. این روش علاوه بر کم هزینه تر بودن قابلیت های بیشتری را برای استفاده کننده به ارمغان می آورد که در حال حاضر ما در زمینه های زیر ارائه خدمات می کنیم:

رایانش ابری

با پیشرفت فناوری اطلاعات نیاز به انجام کارهای محاسباتی در همه جا و همه زمان به وجود آمده است. همچنین نیاز به این هست که افراد بتوانند کارهای محاسباتی سنگین خود را بدون داشتن سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای گران، از طریق خدماتی انجام دهند. رایانش ابری آخرین پاسخ فناوری به این نیازها بوده است. از آنجا که اکنون این فناوری دوران طفولیت خود را می‌گذراند، هنوز تعریف استاندارد علمی که مورد قبول عام باشد برای آن ارائه نشده است اما بیشتر صاحبنظران بر روی قسمتهایی از تعریف این پدیده هم رای هستند. موسسه ملی فناوری و استانداردها (NIST) رایانش ابری را اینگونه تعریف می‌کند: