به روز ترین روش استفاده از وب، استفاده از سرویس های فضای ابری (رایانش ابری) است که به آن نرم افزار به صورت سوریس (SaaS) نیز می گویند. این روش علاوه بر کم هزینه تر بودن قابلیت های بیشتری را برای استفاده کننده به ارمغان می آورد که در حال حاضر ما در زمینه های زیر ارائه خدمات می کنیم: