ورود

برندینگ (لوگو و ست اداری) و قالب اختصاصی انگاره فیزیک

عنوان پروژه :
برندینگ (لوگو و ست اداری) و قالب اختصاصی انگاره فیزیک
دسته پروژه :
وب سایت
کارفرما :
شرکت انگاره فیزیک طوس
تاریخ شروع :
18 مرداد 1394 
تاریخ اتمام :
30 مهر 1394 
وضعیت :
برندینگ (لوگو و ست اداری) و قالب اختصاصی انگاره فیزیک
100%
طراحی و پیاده سازی قالب اختصاصی شرکت انگاره فیزیک طوس بر پایه سامانه Cintesys
بازطراحی لوگو و طراحی ست اداری