ورود
عنوان پروژه :
مدرستان
دسته پروژه :
ابر پرتال
کارفرما :
رایافید
تاریخ شروع :
1 مهر 1393 
تاریخ اتمام :
12 شهريور 1397 
وضعیت :
مدرستان
98.0719%
مدرستان سامانه ایست برای مدارس، دانش آموزان، معلمین و اولیا.
هدف ارائه خدماتی است که به بهبود و ارتقای روند آموزش کمک کند.